vrienden van quink

De Stichting Vrienden van Quink is opgericht in 1997. De Stichting heeft als doel Quink ook in de toekomst in staat te stellen zijn unieke positie in het Nederlandse en internationale muziekleven te handhaven en zo mogelijk uit te breiden. U kunt daaraan bijdragen door donateur van de Stichting te worden. U ontvangt dan regelmatig onze nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van concerten van Quink.

Als u Vriend van Quink wilt worden, 
schrijf ons op het adres:

Stichting Vrienden van Quink
Dr. J. P. Heijelaan 2
3818 GT  Amersfoort
Marjon Strijk
Elsbeth Gerritsen
Harry van Berne
Kees Jan de Koning